•  İş yerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup;

   • Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek,
   • Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek,
   • Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak,
   • İş yerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,
   • Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak,
   • Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır