• Teknik kontroller;

   • Periyodik kontroller
   • İş yeri ortam ölçümleri
   • Gürültü ölçümleri
   • Gürültü haritası
   • Titreşim ölçümleri
   • Aydınlatma ölçümleri - Gündüz
   • Aydınlatma ölçümleri - Gece
   • Termal konfor ölçümleri
    • Sıcaklık ölçümleri
    • Nem ölçümleri
    • Hava akım hızı ölçümleri
   • Toz ölçümleri
   • Gaz ve buhar ölçümleri
   • Ortam Ölçümleri
   Risk ekibi olarak İSG Tüzüğü, Gürültü Yönetmeliği, Titreşim Yönetmeli ve diğer İSG Mevzuatları gereği yapılması zorunlu olan tüm ölçüm ve analiz hizmetlerini vermekteyiz. İş güvenliği açısından ortam ölçümleri ve bu değerlerin analiz edilmesi ve daha sonrasında eğer tehlike oluşturan bir durum var ise önlem almak gerekir.Bu önlemlerin çeşitli yöntemleri vardır siz en uygun olanını seçmelisiniz. Bu yüzden ortam ölçün analizlerini önemi ve doğru kullanılması gerekmektedir.

   Gürültü Ölçümü

   İş yeri Gürültü Haritası Çıkarılması
   İş yerlerinde çeşitli makine, elektrikli, pnömatik ve hidrolik tezgahlar, iş yerlerinde kullanılan taşıtlar gürültüye neden olmaktadır. Bu nedenle 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gürültü Yönetmeliği"n de belirtilen işyeri çalışanlarının günlük ve haftalık gürültü maruziyet düzeylerinin ölçümü yapılmak zorundadır. Gürültü haritaları çıkartılarak, iş yerinde tedbir alınması gereken, yoğun olarak gürültüye maruz kalınan noktaların görülmesi kolaylaşmaktadır. Çalışma ortamındaki gürültü düzeyini ölçmek için ses seviye ölçerleri, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini ölçmek için ise dozimetreler kullanılmaktadır.

   Toz Ölçümü

   Tozlu ortamların zararları;
   Hava veya başka bir gaz içinde karışım halinde bulunan, tanecik büyüklüğü 300 mikronun altında olan katı tanecikler toz olarak sınıflandırılmaktadır. İş yerlerinde, görüş alanını kısıtlayan ve iş verimini düşüren toz meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. Solunum yoluyla akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşan ve orada birikerek pnömokonyoz denilen hastalığa neden olan tozların tape büyüklükleri 0,5-5 mikron arasındadır.

   Maden ocaklarından çıkarılan taşlar, kömür, cevher gibi maddelerin elde edilmesi; tahta, ağaç, tahıl, mineraller, metaller vb. malzemelerin taşınması, doldurulma ve boşaltılması, taşlanması, püskürtülmesi, öğütülmesi vb. işler sonucu meydana gelen tozun kontrol altına alınması ve periyodik olarak kontrol ettirilmesi gerekmektedir.


   Gaz Ölçümü

   Gazlı ortamın etkileri;
   İş yerlerindeki prosesler sırasında gazlar ortama yayılmaktadır. İşverenler, etkili bir havalandırma sistemi ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmekle yükümlüdürler. Bu nedenle, iş yeri ortam havasında bulunan gazların ölçümü ve izlenmesi gerekmektedir.Genellikle demir-çelik, Petro-kimya, plastik, boya ve kaynak işlerinin yapıldığı işletmelerde, dökümhaneler vb. iş yerlerinde bu sorun mevcuttur.


   Titreşim Ölçümü

   Titreşimli ortamın etkileri;
   Endüstride titreşim (vibrasyon) analizi ile makinelerın arızalarının önceden tespitine yönelik ölçümler yapılmaktadır. Makine bakımında temel olarak yapılan işlem, sağlıklı durumdaki bir makinenin titreşim seviye kaydının, belli periyotlar da yapılan ölçümlerde alınan kayıtlarla karşılaştırılmasından ibarettir.


   Aydınlık Ölçümü

   Makine bakımında temel olarak yapılan işlem, sağlıklı durumdaki bir makinenin titreşim seviye kaydının, belli periyotlar da yapılan ölçümlerde alınan kayıtlarla karşılaştırılmasından ibarettir.İş yerlerinde her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de iş görenlerin göz sağlığının korunması iyi bir aydınlatma tekniğini gerektirir. Bir iş ortamında aydınlatma gereksinimi, yapılan işlerin özelliklerine, işin özellikleri nedeniyle detay algılama gibi kriterlere bağlıdır.