• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

 • Çalışanlara genel sağlık konuları hakkında eğitim vermek

 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına dahil olmak

 • İş yerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gereken kontrolleri yapmak

 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

 • İş yerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

 • Gece vardiyaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

 • İş yerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

 • Yıllık çalışma planı hazırlamak