• İş yerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

 • İş güvenliği ile alakalı eğitimleri vermek

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

 • Yıllık Eğitim Planı hazırlamak

 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

 • Risk Değerlendirmesi yapmak

 • Acil Durum Planı hazırlamak

 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

 • İç Yönetmelik hazırlamak

 • İş İzni Prosedürü hazırlamak

 • Çalışma talimatları hazırlamak

 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak

 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek