•    İş yerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortama sahip olmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları
         içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;


  • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
  • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve iş yerindeki riskler,
  • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  • Çalışanların sahip olduğu yasal hak ve sorumlulukları,
  • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
  • İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
  • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
  • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
  • Uyarı işaretleri,
  • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerden kaynaklanan riskler,
  • Temizlik ve düzen,
  • Yangın olayı ve yangından korunma,
  • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,