Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak ,22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ( 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete'de değişikliği yayınlanan ) İlk yardım Yönetmeliğine göre ilk yardım eğitimi NETA İSG'de verilmektedir.

Madde 16: Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan iş yerlerinde , her 10 personel için bir olmak üzere, "Temel İlk yardım Eğitimi" almış ilk yardımcı bulundurulması zorunludur.

Temel ilk yardım eğitimi toplam iki günden az, on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat düzenlenir.
İlk yardımcı sertifikaları ve ilk yardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır.
İlk yardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 295?inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.


EĞİTİM KONULARI:

1) GENEL İLK YARDIM BİLGİLERİ

İlk yardım nedir?
Acil tedavi nedir?
İlk yardımcı kimdir?
İlk yardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir?
İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir?
İlk yardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
İlk yardımcının özelikleri nasıl olmalıdır?
Hayat kurtarma zinciri nedir?
İlk yardımcının ABC'si nedir?

2) HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ :

İlk yardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
Hasta/ yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
Hasta /yaralının ilk değerlendirme aşamaları nelerdir?
Hasta /yaralının ikinci değerlendirmenin amacı nedir?
Olay yerinin değerlendirmenin amacı nedir?
Olay yerinin değerlendirmesinde yapılacak işler nelerdir?

3) TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NELERDİR?

Solunum ve kalp durması nedir?
Temel yaşam desteği nedir?
Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir?
Hava yolu tıkanıklığı nedir?
Dış kalp masajı nasıl yapılır?
Yapay solunum nasıl yapılır?
Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

4) KANAMALARDA İLK YARDIM:

Kanama nedir?
Kaç çeşit kanama vardır?
Kanamalarda ilk yardım uygulamaları nelerdir?
Şok nedir?
Kaç çeşit şok vardır?
Şok belirtileri nelerdir?
Şokta ilk yardım uygulamaları nelerdir?
Şok pozisyonu nasıl verilir?

5) YARALANMALARDA İLK YARDIM:

Yara nedir?
Kaç çeşit yara vardır?
Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
Yaralanmalarda ilk yardım nasıl olmalıdır?
Ciddi yaralanmalar nelerdir?
Ciddi yaralanmalardan ilk yardım nasıl olmalıdır?
Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
Delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?
Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
Delici karın yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?
Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?

6)YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASI İLK YARDIM

Yanık nedir?
Kaç çeşit yanık vardır?
Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
Yanıklar nasıl derecelendirilir?
Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
Isı ile oluşan yanıklarda ilk yardım işlemleri nelerdir?
Kimyasal yanıklarda ilk yardım nasıl olmalıdır?
Elektrik yanıklarında ilk yardım nasıl olmalıdır?
Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
Sıcak çarpması ilk yardımı nasıl olmalıdır?
Donuk belirtileri nelerdir?
Donukta ilk yardım nasıl olmalıdır?

7) KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLK YARDIM:

Kırık nedir?
Kaç çeşit kırık vardır?
Kırık belirtileri nelerdir?
Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
Kırıklarda ilk yardım nasıl olmalıdır?
Burkulma nedir?
Burkulma durumunda ilk yardım nasıl olmalıdır?
Çıkık nedir?
Çıkık belirtileri nelerdir?
Çıkıkta ilk yardım nasıl olmalıdır?
Kırık Çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl yapılır?
Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Tespit yöntemleri nelerdir?

8) BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLK YARDIM:

Bilinç kaybı nedir?
Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?
Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?
Bilinç bozukluğu durumunda ilk yardım nasıl olmalıdır?
Koma pozisyonu ( yarı yüzükoyun - Yan pozisyon) nasıl verilir?
Havale nedir?
Havale nedenleri nelerdir?
Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
Ateşli havalede ilk yardım nasıl olmalıdır?
Sara krizi (Epilepsi) nedir?
Sara krizinde ilk yardım nasıl olmalıdır?
Kan şekeri düşüklüğü nedir?
Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?
Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?
Kan şekeri düşmesinde ilk yardım nasıl olmalıdır?
Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
Göğüs ağrısında ilk yardım nasıl olmalıdır?

9) ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM:

Zehirlenme nedir?
Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
Sindirim yoluyla zehirlenmede ilk yardım nasıl olmalıdır?
Sindirim yoluyla zehirlenmede ilk yardım nasıl olmalıdır?
Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilk yardım nasıl olmalıdır?
Zehirlenmelerde genel ilk yardım nelerdir?

10 ) HAYVAN ISIRMALARINDA İLK YARDIM

Hayvan ısırmaları neden önemlidir?
Kedi, köpek ilk yardım nasıl olmalıdır?
Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
Arı sokmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?
Akrep sokmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?
Yılan sokmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?
Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
Deniz canlıların sokmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?

11) GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLK YARDIM:

Göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?
Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?
Buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?

12) BOĞULMALARDA İLK YARDIM:

Boğulma nedir?
Boğulma nedenleri nelerdir?
Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
Boğulmalarda genel ilk yardım işlemleri ne olmalıdır?

13) HASTA /YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

Hasta /yaralı taşımasında genel kurallar nelerdir?
Acil taşıma teknikleri nelerdir?
Sürükleme yöntemleri nelerdir?
Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)
Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?
Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?
Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?