•   İş yerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

  • Olası muhtemel acil durumları değerlendirerek,
  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
  • Meydana gelebilecek acil durumların tesirlerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,
  • Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilk yardım konularında iş yerinin durumuna göre, çalışan personele eğitim verilerek,
  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,